Tiedätkö, mikä ero on perinnällä ja ulosotolla?

Jos jättää laskun tai pikavipin maksamatta, voi joutua tekemisiin niin perintätoimiston kuin ulosottovirastonkin kanssa. Ne ovat kuitenkin täysin eri asioita.

Maksamattomasta laskusta tai pikavipistä tulee ensimmäisenä maksumuistutus, jonka lähettää velkojana toimiva yritys. Jos maksumuistutus ei tehoa, velkoja voi lähettää laskun perintätoimiston hoidettavaksi.

Perintätoimistot ovat yrityksiä, jotka voidaan valtuuttaa hoitamaan perintää velkojan puolesta. Velkoja voi myydä saatavan perintätoimistolle tai sopia sen kanssa perinnästä. Myös perintätoimistot lähettävät maksumuistutuksia, ja ne voivat myös hakea velkomustuomiota käräjäoikeudelta.

Perintätoimistolla ei kuitenkaan ole julkista valtaa, eivätkä ne voi periä velkaa pakkokeinoin, esimerkiksi ulosmittaamalla velallisen tuloja. Ulosotto sen sijaan voi käyttää pakkokeinoja, mutta ulosotto tulee mukaan kuvaan vasta käräjäoikeuden tuomion jälkeen. Ulosotolla on käytettävissään monenlaisia keinoja: se voi ulosmitata palkkaa tai eläkettä tai myydä velallisen omaisuutta. Ulosottomies on valtion viranomainen.

Uutisia sivustolta