Ministeriö: sosiaaliset luotot avuksi ylivelkaantumiseen

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) selvityksen mukaan sosiaaliset luotot ovat tärkeä keino ehkäistä vähävaraisten syrjäytymistä ja ylivelkaantumista.

Selvityksessä esitetään, että mahdollisuus hakea sosiaalista luottoa tulisi olla saatavilla koko maassa. Kunta voisi myöntää sosiaalista luottoa kuntalaiselle, joka ei voi muuten saada lainaa kohtuullisilla ehdoilla, mutta joka kuitenkin pystyy hoitamaan takaisinmaksun. Sosiaalisen luoton tarvetta tukee myös se, että vähävaraisten velkaongelmat ovat yleisiä. Veloista voi aiheutua terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia.

Tällä hetkellä sosiaalista luottoa on tarjolla vain noin 30 kunnassa.

Sosiaalisten luottojen tarjoaminen voitaisiin liittää osaksi sosiaalityötä tai talous- ja velkaneuvontaa. Luottojen rahaliikenteen hoitamiseen on ehdolla kolme eri mallia. Ensimmäisessä mallissa rahaliikenteen hoitaisivat kuntia laajemmat alueyksiköt, kuten sote-alueet. Toisessa mallissa rahaliikenne keskitettäisiin Kelan hoidettavaksi. Kolmas malli on Takuu-Säätiön malli, jossa luottoja hoitaa erillinen säätiö.

Uutisia sivustolta