Lainabisnes kasvaa jatkuvasti

Fivan tekemistä selvityksistä haetaan apua alati kasvavaan lainabisnekseen

Finanssivalvonta on päättänyt aloittaa erilaisia selvityksiä, koskien kulutusluottoja tarjoavien yritysten toimintaa. Puutteita on havaittu olevan, esimerkiksi tavassa markkinoida luottoja ja siinä, millä kriteereillä kulutusluottoja myönnetään hakijoille. Fiva selvittää myös, olisiko ns. positiivisella luottorekisterillä vaikutuksia luottojen myöntämiseen ja onko syytä muuttaa sitä määritelmää, jolla toimiluvan saaminen luotonmyöntämiseen vaatii. Toimilupaa pohditaan laajennettavaksi koskemaan ainakin merkittävää luotonmyöntämistä. Kuitenkin kaikkeen luottojen myöntämiseen on syytä saada jonkinlaisia rajoituksia, esimerkiksi että lainojen ehdot eivät voisi tulevaisuudessa olla kohtuuttomia. Selvityksiin on päädytty, koska kulutulusluottojen vuotuinen kasvu on ollut edelleen runsasta ja Finanssivalvonta pitää kasvua korkeana. Erityistä on lisäksi se, että kaikista verkossa lainaa tarjoavista palveluista, kuten ulkomaisista lainamyöntäjistä on vaikea saada tarkkoja tietoja koskien esim. myönnettävien luottojen määrää ja lainasummia. Luotonsaannin monimuotoisuus ja helppous, sekä alhainen korkotaso ovat Fivan johtajan Anneli Tuomisen mielestä syitä kulutusluottojen kasvulle. Tuominen ei myöskään poissulje sitä, etteikö talouskasvun myötä tulevasta kulutushalujen kasvussa olisi osasyy kulutusluottojen suosiolle. Kulutusta on tarve aiempaa enemmän rahoittaa juuri kulutusluotoilla.

Kymmenesosa kotitalouksista velkaantuu rajusti

Juha A. Pantzar Takuusäätiöstä kokee, että kulutusluottojen kasvun taustalla on aina suurempi ostamiskulttuuriin liittyvä muutos. Laskulle ostaminen on yleistynyt verkkokaupan myötä ja luottokortteja ja vakuudettomia lainoja tarjoaa useat eri palvelujentarjoajat ja lainanvertaajat. Kokonaisuudessaan luottojen ottaminen on hänen mukaansa aktiivisempaa. Pantzar arvioi että tällaiset muutokset näkyvät Takuusäätiössä n. Parin – kolmen vuoden kuluttua. Selvityksissä Takuusäätiössä kiinnostaa erityisesti lainojen euromääräinen muutos, joka on havaittu olevan kasvussa. Fivan johtaja Tuominen on huomannut, että pieni osa kotitalouksista kantaa jopa puolet kaikista veloista. Tällöin on puhetta jo suoranaisesta ylivelkaantumisesta näiden kotitalouksien osalta. Tuominen toteaakin, ettei ole kenenkään etu, että velkaantuneiden määrä kasvaa ja toisaalta kulutusluottoja lisää myöntämällä kasvatetaan tätä trendiä.

Kokonaistaloustilannetta entistä vaikeampi hallita

Pantzar toteaa, että tulevaisuudessa maksaminen muuttuu aina vain sirpaleisemmaksi, mikä hankaloittaa sen arvioimista paljonko rahaa tulee ja paljonko sitä menee. Yleensäkin sen arviointi, mihin on varaa, on aina vain haasteellisempaa. Luotonantajia tulisikin velvoittaa enemmän sen arviointiin, millainen luottosumma vastaa kunkin asiakkaan todellista maksukykyä. Todelliseen maksukykyyn vaikuttaa aina myös olemassa olevat velat, jolloin luotonmyöntäjällä tulisi olla tieto näistä. Tämä mahdollistuisi ns. positiivisen luottorekisterin avulla. Nykyisellään oman talouden ylittävä luottoaminen voi jatkua vuosikausia, ennen kuin siihen puututaan.

Uutisia sivustolta